NEVO trenger nytt styre

NEVO

Litt om oss


NEVO – kort for Norsk Eks-Volontør Organisasjon – er et nettverk av tidligere volontører som har deltatt i EVS/Europeisk Solidaritetskorps. Vi består av unge som har reist ut i Europa fra Norge, og volontører fra andre europeiske- og samarbeidsland som har blitt i Norge etter endt prosjekt. Felles for oss alle er at vi ønsker å oppmuntre og gjøre det mulig for andre unge å reise ut. Det gjør vi gjennom å spre informasjon gjennom ulike kanaler og å opptre som senderorganisasjon. De siste årene har vi sendt mellom 2 -4 volontører i året. Vi samarbeider også med Aktiv Ungdom gjennom EuroPeers og er med å organisere det årlige evalueringsseminaret for volontører som har kommet hjem etter endt prosjekt.

Litt om hvordan NEVO er organisert


NEVO har frem til nå hatt en fleksibel struktur med et styre som består av en leder, en nestleder og to styremedlemmer. De andre medlemmene bidrar blant annet gjennom å være senderkontakter for volontører som reiser ut. Det betyr at de forbereder utreisen med volontørene og følger dem opp både under og etter utenlandsoppholdet. Dette er en spennende og givende prosess! NEVOs inntekter kommer hovedsakelig fra senderkostnadene vi mottar for volontørene vi er senderkontakt for. NEVOs fleksible struktur gjør at organisasjonen også har mulighet for å engasjere seg i andre prosjekter innen feltet dersom organisasjonens medlemmer ønsker det.

Vi trenger deg! 


Som alle frivillige organisasjoner er NEVO avhengig av frivillige for å drive. Etter mange års drift er NEVO kommet i en situasjon der ingen av de nåværende medlemmene har anledning til å overta vervene som styre- og nestleder.

For at organisasjonen skal bestå har vi derfor behov for å finne noen som ønsker å overta disse vervene innen årsmøtet som holdes 8. mars.

Dersom du er interessert i å delta i styret eller bare vil vite mer om organisasjonen, ta kontakt med Cecilia Ingulstad (nestleder) på epost: c.ingulstad@gmail.com