Solidaritetskorpset

Det europeiske solidaritetskorpset


Det europeiske solidaritetskorpset er EUs nye program for frivillig arbeid. Tidligere het programmet European Voluntary Service (EVS). Dette programmet er nå flyttet inn i solidaritetskorpset. Det er i praksis ikke så stor forskjell på de to programmene. 


Hva er solidaritetskorpset?

Solidaritetskorpset er en unik mulighet for unge mellom 18 og 30 år til å reise ut og oppdage Europa gjennom frivillig arbeid. Du kan reise til de 28 EU-landene og til Tyrkia (link: https://www.aktivungdom.eu/veiledninger/for-du-reiser-ut-som-frivillig/). Prosjektene varer fra 2 måneder til 1 år. 

Innholdet i prosjektene kan strekke seg fra alt innen kultur, miljø, barn og unge til idrett og integrering. Det vil si at de aller fleste vil finne et program innenfor et tema de synes er spennende. 

 

Kan jeg delta? 

 

Solidaritetskorpset ble opprettet for å fremme solidaritet mellom europeiske land. Målet er at det skal gi ungdom en mulighet til å engasjere seg og bidra til samfunnet. Programmet legger også stor vekt på å inkludere og tilrettelegge for ungdom som av ulike grunner trenger ekstra støtte og tilrettelegging.

 

Hva betyr dette for deg? Det betyr at det er få formelle krav for å reise ut som frivillig. Programmet er åpent for alle mellom 18- – 30 år som er motiverte og ønsker å gjøre en forskjell. Deltakelse i dette programmet avhenger ikke av karakterer, formell utdanning eller kvalifikasjoner. 

 

Inntekt skal heller ikke være hindring for å reise ut. Det betyr at det faktisk er helt gratis å reise! Alle utgiftene i forbindelse med oppholdet dekkes. Det vil si at både reise til og fra prosjektet, kost og losji samt språkkurs dekkes av programmet. Du vil i tillegg motta en liten sum i lommepenger. 

 

Det kan likevel være lurt å spare seg opp litt ekstra midler før man reiser. Mange ønsker å bruke noe av tiden som frivillig til å besøke landet man er i eller hilse på andre frivillige man har blitt kjent med. Som frivillig vil man nemlig få mulighet til å delta på et par seminarer i løpet av oppholdet. På disse seminarene vil det delta frivillige fra mange ulike prosjekter i vertslandet. 

 

Hva betyr det å jobbe som frivillig?

 

Som frivillig jobber du hos en ideell eller offentlig organisasjon. Du får veiledning og oppfølging underveis slik at du kan bidra med dine ferdigheter og ideer hos din vertsorganisasjon. 

 

Som frivillig skal du jobbe mellom 30 og 38 timer i uken, inkludert språkkurs. De frivillige skal være en «bonus» i organisasjonen de kommer til. Det betyr at du ikke skal erstatte en fast ansatt og brukes som billig arbeidskraft. Det fine med dette er at man som frivillig har mulighet til å komme med egne forslag og være med på å utforme sin nye arbeidshverdag. 

 

Søknadsfrister

 

Dette vil i praksis variere noe. Alle organisasjoner som tar imot frivillige må søke om støtte til dette. Noen organisasjoner velger ut frivillige før de søker om støtte til et konkret prosjekt. Da vil prosjektet ofte være utlyst uten en konkret søknadsfrist. Andre søker om støtte først og vil da lyse ut et prosjekt med søknadsfrist. 


Vi anbefaler fremtidige frivillige å starte i god tid med søknadsprosessen, gjerne 4 måneder til 1 år i forveien. Hvis du begynner tidlig er det større sjanse for at du finner et prosjekt innenfor det temaet og landet du ønsker deg. Hvis du ønsker å reise ut på kort varsel, så vil det ofte finnes muligheter for dette, men da må du være forberedt på å være mer fleksibel med tanke på prosjekt og reisemål.


Kilde: aktivungdom.euHVORDAN KOMMER JEG I GANG? 

Her finner du en rask guide til søknadsprosessen. Husk at du alltid kan ta kontakt med oss, hvis det er noe du lurer på eller synes er vanskelig. 


HAR DU BEHOV FOR TILRETTELEGGING? 

Det er mulig å være frivillig i et kortere tidsrom hvis du trenger ekstra tilrettelegging eller må ha med en assistent. Oppholdet vil da vare 2- – 8 uker. 

Vanligvis kan man bare reise ut som frivillig en gang, men hvis du reise på et korttidsopphold vil du likevel kunne reise ut en gang til. Det betyr at du kan teste om dette er noe for deg i trygge rammer. Hvis du etter endt opphold kjenner at dette er noe du mestrer, har du muligheten til å reise på et nytt opphold på mellom 2 måneder og 1 år.


Ta kontakt med AktivUngdom hvis du vil vite mer om denne typen opphold.

Solidaritetskorpset- i et nøtteskall

1. Reis til...

EU-land +

noen naboland

2.. for en periode på..

2 - 12 Måneder

kortids- og langtids opphold

3.. eneste kriteriet for å delta er motivasjon og at du er mellom...

18 - 30 år

for å delta

4... det er gratis å delta.. man får dekket..

Reise dekkes

til og fra prosjektet

Språkopplæring

under prosjektet