Bli med i NEVO

Bli medlem i Norsk Eks-Volontør Organisasjon


Har du jobbet frivillig i Europa?

Har du lyst til å dele dine erfaringer?

Vil du bidra til at andre kan reise ut?

Ønsker du å være med i et nettverk av tidligere volontører?

Da er NEVO stedet for deg!

NEVOs aktiviteter


NEVO er først og fremst en senderorganisasjon og våre aktiviteter er knyttet til dette. Vi ordner de nødvendige formalitetene når en volontør skal reise ut. I tillegg møter vi volontøren før avreise og følger personen opp under oppholdet. Vi holder årsmøte en gang i året, der vi velger nytt styre.

I tillegg til å sende volontører forsøker vi å spre informasjon om EVS-programmet.

I den siste tiden har vi også samarbeidet med vertsorganisasjoner og sendt inn prosjektsøknader sammen med disse. Gjennom NEVO er det også mulig å delta på ulike seminarer.

Årsmøte i NEVO januar 2017.

I løpet av årsmøtet tok vi imot nye medlemmer og takket av det gamle styret.

Göteborg 13.-14. juli 2017- Seminar om EVS og inkludering. Lucia i NEVO deltok på seminar der tema var:  «Hvordan kan man bruke EVS som et verktøy for å hjelpe unge med få muligheter eller med ulike typer utfordringer?».

«Extiende la llama» (Spre Flammen) i Molina (Malaga), Spania.

Mellom 28. mai – 4. juni 2014 deltok Waldemar på et kurs der han  lærte hvordan man kan gjøre ungdomsprosjekter og initiativer mer synlige. Både sosialenettverk og elektroniske verktøy var på dagsorden.

Det var et veldig spennende opphold og en  anledning til å finne potensielle samarbeidspartnere.

Kurset var finansiert av Erasmus+ program, Waldemar betalte kun en egenandel (500 kr).

Flere muligheter til å engasjere seg:

I tillegg til å bli med i NEVO, finnes det flere muligheter til å engasjere seg i arbeidet for å få flere unge til å reise ut.


Du kan for eksempel bli EuroPeer. Som EuroPeer forteller du andre unge om hvordan det er å være volontør. Vår erfaring er at det er mye enklere å inspirere unge når de kan snakke med noen som har førstehåndserfaring.


Hvis du er glad i å skrive, finnes det også mulighet for å jobbe som Eurodesk-journalist. Som Eurodesk-journalist kan du skrive om dine opplevelser som EVS - eller om andre temaer knyttet til interkulturell forståelse og erfaringer.

Flere muligheter til å engasjere seg:


I tillegg til å bli med i NEVO, finnes det flere muligheter for å engasjere seg i arbeidet for at flere unge skal kunne reise ut som volontør.


Gjennom EuroPeers programmet, kan tidligere volontører informere andre unge om hvordan det er å reise ut på EVS. Vår erfaring er at man får de beste resultatene når de unge kan snakke med noen som har førstehåndserfaring.


Hvis du er glad i å skrive, finnes det i tillegg en mulighet til å bli Eurodesk journalist. Som Eurodesk journalist kan du skrive om dine opplevelser som EVS, men du kan også dele andre historier som handler om interkulturell forståelse og erfaringer.