Annual EVS Event

Annual EVS event 2017 – en liten oppsummering

I desember 2017 organiserte NEVO og Aktiv Ungdom sammen årets annual EVS event.  Målet med arrangementet var at tidligere volontører skulle få anledning til å reflektere over sitt EVS-opphold og samtidig få innspill til hvordan de kunne bruke sine erfaringer i møte med et stadig mer krevende arbeidsliv. Det var selvfølgelig også en fin anledning til å bli kjent med andre eksvolontører.


En mulighet til å reflektere over EVS-oppholdet

Det å reise til en helt fremmed by, i et fremmed land for å jobbe med mennesker man aldri har møtt, er et stort skritt for de fleste. Linn Landmark,  trainer innen internasjonalt ungdomsarbeid, startet derfor dagen med et opplegg som ga rom for refleksjon og deling av erfaringer. Det var stor variasjon i både lengde på oppholdet og prosjektene volontørene hadde deltatt på, men vi i NEVO satt igjen med inntrykk av at alle hadde vokst på utenlandsoppholdet sitt. De fleste hadde gode minner og morsomme opplevelser å fortelle om.


«Det var veldig hyggelig å høre fra andre om hva de opplevde og dele med egen opplevelse.»

-Seminardeltaker

Bedre rustet i møte med arbeidslivet

Etter lunsj ga vi oss ut på del to av dagens program – nemlig hvordan man kan bruke EVS-oppholdet sitt når man skal ut i arbeidslivet. Mange volontører som kommer hjem er ikke alltid like bevisste på at mye av det de har lært, er ferdigheter som er veldig nyttige i arbeidslivet. Og ikke minst ettertraktet blant arbeidsgivere. Arbeidsgivere ønsker nemlig ikke bare formell kompetanse, men også arbeidstakere med evne til problemløsning, samarbeid og utholdenhet.


Tone Ingulstad, fra Fabedullas kompetanse, utfordret eksvolontørene til å finne en episode fra sitt utenlandsopphold der de hadde overkommet en utfordring og utviklet en ferdighet som kan være nyttig i arbeidslivet. Gjennom en felles øvelse veiledet hun så deltakerne til å finne en overbevisende måte å fortelle om denne opplevelsen til andre. Dette er en ferdighet som kan være svært nyttig i forbindelse med for eksempel jobbintervjuer.


«Det var en positiv overraskelse som jeg sannsynligvis vil ta med meg inn i jobbsøking og videre som motivasjon i arbeidslivet»

-Seminardeltaker

Avslutning og middag

Vi avsluttet så dagen med en presentasjon av NEVO før vi sammen gikk for å spise middag på l’Ardoise – en fransk restaurant på Bislett. Her fikk vi anledning til å bli enda bedre kjent og forhåpentligvis legge grunnlaget for fremtidig samarbeid – før alle reiste hver til sitt.


Vi i NEVO er veldig fornøye med dagen. Oppmøtet var godt og det kom tidligere volontører fra hele landet. Det kom også flere eksvolontører fra andre europeiske land, som hadde valgt å bli i Norge etter endt EVS-opphold. For oss er det veldig oppløftene å møte tidligere volontører og høre om deres opplevelser – det er jo nettopp for å gi flere unge denne muligheten at vi engasjerer oss. 


«Takk for en veldig hyggelig dag, og for nye venner :)»

-Seminardeltaker